• darkblurbg

Toewijzing en downloads​

U hoeft niet als woningzoekende ingeschreven te staan ​​om op een woning te kunnen reageren. Wel gelden inkomenseisen en indien er sprake is van meerdere inschrijvingen op een woning passen we voorrangsregels toe. Hoe dit werkt kunt u hieronder lezen. Als u zich voor meerdere woningen zou willen inschrijven (indien beschikbaar), dient u op het inschrijfformulier meerder huisnummers aan te geven.

Inkomenseis

Om in Het Kompas te kunnen huren is een inkomenseis van toepassing. Uw bruto-inkomen bedraagt ​​minimaal 4x de huur (bij 2 inkomens telt het tweede inkomen voor 50% mee). In geval van eigen vermogen kan hier in overleg van worden afgeweken

Handleidingen

Hieronder kunt u het huurdershandboek en de verschillende handleidingen downloaden. Deze informatie kunt u ook vinden in de map die u bij aanvang huur heeft ontvangen.

Inschrijfformulier Kompaskerk te Wieringerwerf